Instalace

Instalace Deaktivátoru K

Deaktivátor K je tvořen soupravou 2 kusů přístrojů, které se instalují k obvodovým zdem domu tak, aby se nacházely v rovině (dána podlahou) a v ose etiketami (červeným bodem na víku) proti sobě. Umístění v ose lze docílit nejlépe odměřením stejné vzdálenosti od zdi, která je souběžná s osou vedenou od jednoho kusu soupravy k druhému. Optimální je umístění v přízemí či sklepě, plnou účinnost Deaktivátor „K“ zaručuje od roviny instalace pro všechna podlaží nacházející se nad rovinou instalace. Deaktivátor účinně působí přes nábytek, zdi a jiné překážky, které se nacházejí v místě instalace mezi oběma přístroji. Maximální vzdálenost umístění přístrojů od sebe je cca 35 metrů. Přístroj eliminuje škodlivé záření v prostoru mezi deaktivátory a cca 17,5 metru od osy vedené od jednoho přístroje k druhému na obě strany. Jednou soupravou tak lze ošetřit prostor cca 35 x 35 metrů. Pro lepší účinnost doporučujeme výrobek uzemnit např. pomocí zvonkového drátu na ústřední topení s využitím kroka svorky vyvedené z přístroje. Nedoporučujeme přístroj umístit pod lůžko, ale minimálně 50 cm od něj. Přístroj není elektricky napájen! Nedoporučujeme jeho souběžnou instalaci s jinými přístroji, které mají od výrobců deklarovány obdobné účinky.

Doporučení

Z dlouhodobých zkušeností nedoporučujeme provádět instalaci přístroje svépomocí či za přítomnosti proutkaře, který nebyl řádně proškolen a přezkoušen naší firmou. U takto umístěných přístrojů neposkytujeme záruku na správnou funkčnost přístroje. Záruka se vztahuje pouze na přístroje instalované zdatným proutkařem, který se prokáže platným průkazem či certifikátem vydaným naší firmou a provedenou instalaci deaktivátoru potvrdí svým podpisem na záruční list.