Geopatogenní zóny

Co znamená slovo geopatogenní?

Dřívější označení „dračí žíly“ bylo nahrazeno výrazem „geopatogenní zóny“. Slovo geopatogenní vzniklo ze dvou řeckých slov: geo znamená “ země“ nebo „zemní“ a pathos značí “ utrpení“ nebo „nemoc“.

Co jsou geopatogenní zóny (GPZ)?

V přírodě nás obklopuje mnoho jevů, které dosud nebyly ve větší míře brány na vědomí. Jedná se zejména o vyzařování ze zemského podloží různých geologických anomálií, zvláště zvodnělých geologických kolektorů, ve kterých protlačováním vody porézními vrstvami hornin vzniká elektromagnetické záření o nepatrné intenzitě, avšak vysoké prostupnosti vystupující ze země desítky kilometrů nad terén. Toto záření je obtížně zjistitelné dostupnými měřícími přístroji. Jeho nepříznivé účinky však znali lidé ve vyspělých civilizacích již 3 tisíce let před Kristem. Dochovaly se nám záznamy, kde proutkaři již v této době dokázali nalézt vodu, ale i vyhledávat místa prostá těchto GPZ. Vycházeli z pozorování přírody, chování zvířat a rostlin nad GPZ a jejich snahy se těmto místům vyhýbat. Staří Číňané, dříve než začali stavět dům, přizvali na místo proutkaře, aby určil „dračí žíly“. Také ve starém Římě či Egyptě o těchto zónách věděli, a je potvrzeno, že se jim snažily vyhnout – konkrétně při stavbách domů. Znalost těchto “jevů” se udržela až do renesance, kdy byly četné kostely, kláštery a zámky stavěny tak, aby jejich zdi probíhaly v linii pásů GPZ.

Toto záření je forma energie, která existuje na základě elektromagnetických vln vysílaných atomy. Září všechno, co nás obklopuje, záříme i my. Nejvíce škodlivý vliv má však záření zvodnělých geologických kolektorů (obecně zvaných vodní žíly). Proniká horninami, zdmi, stropy, působí v přízemí a ještě větší silou ve vyšších poschodích budov. Záření vodních žil patří k velmi krátkým vlnám v oblasti MHz. Vědecká bádání prokázala, že nejsilněji působí zóna nad vodní žilou na lidi, kteří jsou delší dobu v jedné poloze (sedící, ležící).

Obdobně působí záření vodních žil na zvířata, která se v přírodě těmto místům vyhýbají. Jsou-li ve Vaší domácnosti a musí na nich žít, pak trpí tělesně i psychicky. Stejná je situace u rostlin. Květiny, ovocné stromy, keře špatně rostou, kvetou i rodí. Nedaří se jim i při Vaší mimořádné péči a posléze hynou. U zvířat jsou však druhy, které toto záření vyhledávají (kočka, straka, hmyz). Některé rostliny rovněž nad GPZ rostou intenzivněji, v našich podmínkách např. bříza, kopřiva.

Vliv geopatogenních zón na člověka

Pokud žije člověk trvale v prostředí škodlivého vlivu těchto anomálií, řada pozorování a vědeckých výzkumů ukázala, že tyto negativní vlivy přispívají k rychlejšímu rozvoji a těžšímu průběhu takových onemocnění, jako je:

 • astma
 • revmatismus
 • choroby ledvin
 • rakovina
 • mozkové choroby
 • epilepsie
 • srdeční arytmie
 • vysoký tlak a další

Mezi prvotní příznaky potíží, kterými lidský organismus reaguje na takovéto škodlivé prostředí, patří:

 • stálá slabost při ranním vstávání – pocit těžkopádnosti
 • nespavost, nepokojné sny (projevuje se zejména u dětí)
 • nespavost, tělo si spánkem neodpočine
 • nepokojné sny (projevuje se zejména u dětí)
 • snižuje se odolnost organismu proti nemocem (imunita)
 • časté bolesti hlavy, nervové choroby
 • trvalé revmatické potíže, choroby páteře, bolesti nohou
 • chronický katar hrdla a žaludku, srdeční choroby
 • u žen potíže s menstruací (dlouhá doba krvácení), později nádorová onemocnění

Všechny tyto choroby mohou mít lehčí nebo těžší průběh. Závisí to na intenzitě záření a době, po kterou je mu člověk vystaven. Často se stává, že nemocný člověk, když odejde na čas z tohoto škodlivého prostředí, se cítí lépe (v nemocnici se vyléčí), pak přijde domů a potíže se objeví znovu.

Rozsáhlá statistická vyhodnocení a různá pozorování na lidech, kteří bydlí v dosahu působení tzv. geopatogenních zón (GPZ) ukázala, že záření je jedním z původců rakoviny, astma, revmatismu, chorob ledvin, močového měchýře, bolestí a hnisání uší, bolestí hlavy, páteří, epilepsie a dalších zdravotních potíží. Ne všichni lidé jsou stejně náchylní na nemoci. Ten, kdo má odolný organismus, pozná vliv škodlivého záření mnohem později, než osoby náchylné k nemocem, u kterých se vliv záření projeví podstatně dříve a nemoci probíhají rychleji. Někomu stačí 5 let pobytu v ohroženém místě, aby se podnítil rozvoj vážného onemocnění, jiní k tomu potřebují 10 i více let.